Ceník - pacienti do 22 let

Ceny aparátů závisí především na množství materiálu spotřebovaného v průběhu léčby a závažnosti ortodontické vady.
V případě pevných rovnátek je ve většině případů nutná léčba v obou čelistech, varianty kovových a keramických zámků lze kombinovat.
Ceny jsou platné pro pojištěnce smluvních zdravotních pojišťoven.

Konzultace stavu

Vztahuje se i na pacienty, kteří podstupují ortodontickou terapii na jiném pracovišti

800 Kč

Vstupní vyšetření

Bez žádanky od ošetřujícího stomatologa                   

zdarma

800 Kč

Snímatelná rovnátka

Jedna čelist

 2.500 Kč

Fixní rovnátka - kovové zámky

Jedna čelist

18 - 20.000 Kč

Estetická rovnátka - safírové zámky

Jedna čelist

30 - 35.000 Kč

Fóliové aparáty

na vyžádání

bez možnosti splátkového kalendáře

Ceník - pacienti nad 22 let

Od 1.1.2022 všechny zdravotní pojišťovny nehradí péči ani materiál všem pacientům, u kterých je nově zahájena léčba. Dospělí pacienti nad 22 let (včetně) hradí nejen materiálu, ale také práci lékaře. 

Konzultace stavu / vstupní vyšetření                   800 Kč

Fixní rovnátka - kovové zámky                35 - 45.000 Kč

Estetická rovnátka - safírové zámky       55 - 65.000 Kč

Fóliové aparáty                                         69 - 89.000 Kč

Přijímáme platební karty.

Smluvní zdravotní pojišťovny

111      VZP                    Všeobecná zdravotní pojišťovna

201      VoZP                  Vojenská zdravotní pojišťovna

205      ČPZP                 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

207      OZP                    Oborová zdravotní pojišťovna

209      ZPŠ                     Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

211      ZP MV ČR          Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR

213      RBP                     Revírní bratrská pokladna

Vaše osobní údaje budou zpracovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů - General Data Protection Regulation (GDPR).