Vizitka

MDDr. Martin Linka

Specialista v oboru ortodoncie

Vzdělání

2012 absolvent oboru zubní lékařství na Lékařské fakultě v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze

2016 atestace z oboru Ortodoncie a čelistní ortopedie

Doplňující vzdělání

2010 studentská práce na téma kraniometrie na anatomickém ústavu LFHK

2012 osvědčení zvláštní odborné způsobilosti pro nakládání se zdroji ionizujícího záření na pracovišti se zubním rentgenovým zařízením

2013 - 2016 specializační vzdělávání, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha

Profesní zkušenosti

2013 stomatologické centrum Dent4You, Jablonec nad Nisou

2009 - 2015 školitel v rámci edukačního programu Dentalalarm na základních školách, školitel v oblasti dentální hygieny v rámci vzdělávání pěstounských rodičů

2013 - dosud zubní pohotovostní služba Krajská nemocnice Liberec

2014 - dosud dentální klinika AmbiCare, Praha - Šeberov

2018 - dosud soukromá ordinace Ortholine, Jablonec nad Nisou

Přednášková činnost a stáže

Úsměv 016 Olomouc - přednáška Řešení dentálního defektu u pacientů s rozštěpem

Rozštěpy 2016 Praha - přednáška Kost alveolárního výběžku v oblasti rozštěpu a její změny

Úsměv 017 Olomouc - přednáška Úskalí 3D volumetrické analýzy kosti vhojené do rozštěpového defektu

organizace vědeckého setkání Rozštěpy 2014

účast na zahraničním Sympoziu Oral Health and Connected Body, Berlín, Německo

člen organizačního výboru kongresu České ortodontické společnosti 2016, Praha

Den vědeckých prací 2018 Praha - přednáška Odolnost keramických zámků

2018 stáž v ordinaci ortodontisty - Dr. Caesare Luzi, Řím, Itálie

2019 stáž v ordinaci ortodontisty - Dr. Paolo Manzo, Neapol, Itálie

Publikační činnost

‍Linka M., Koťová M.: Odolnost keramických zámků v průběhu torze drátěného oblouku